За екипа

ekipaIMG_20170614_133618

Настоящият екип на фирма ЛЮМИКС ЕООД
Инж. Асен Цанков – Управител, Проектант
Завършил МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ„Св.ИВАН РИЛСКИ”- София
Образователно- квалификационна степен Магистър, Специалност – Маркшайдерство и Геодезия, специализация по информационни технологии
– Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Ограничена проектантска правоспособност по част геодезия
– Член на Камара на инженерите по геодезия
– Правоспособност по ЗКИР
– Професионален опит: – 15 год. опит в областта на геодезическите измервания, обработка на данни, проектиране и строителен надзор по част „геодезия”

Инж. Стефка Стоилова – Проектант
Завършила „Висш Институт по Архитектура и Строителство” – София – Образователно- квалификационна степен Магистър, Специалност – Земеустройство, специализация по Организация и планиране на инвестиционния процес
Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Пълна проектантска правоспособност по част геодезия
Член на Камара на инженерите по геодезия
Правоспособност по ЗКИР
Професионален опит: – 30год. в областта на геодезическото проектиране,кадастъра и управлението на имоти

• техн. Петко Николов Петков – стр.техник – 8 г. опит

• техн. Иван Ценков Иванов – техник-геодезист – 30г.опит